Castles of Poland
Update 2004-05-13
Login-name:

Password:

Keep me signed in

Register
blank
blankBardo - Wersja polskaBardo - esk verze

Castle in Bardo

 (Bardo • Wartha • Brdo • Varta) 

Legends
Extracts
blankTrip (You need to log in )blanktlo
More1. Boguszewicz Artur    Corona Silesiae  
More2. Boguszewicz Artur    Fortyfikacje południowego pogranicza księstwa świdnicko-jaworskiego w XIII i na początku XIV w.  
3. Chorowska Małgorzata    Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne  
4. Francke Czesław    Późnośredniowieczny zamek w Bardzie. Konserwacja ruin  
More5. Francke Czesław, Lodowski Jerzy     Późnośredniowieczny zamek w Bardzie w świetle badań archeologicznych z lat 1982-1988  
More6. Francke Czesław, Lodowski Jerzy    Średniowieczny zamek w Bardzie  
7. Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
8. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
9. Mazurska Teresa, Rachwalski Eugeniusz, Załęski Jerzy    Zamki Dolnego Śląska t.I  
10. Pilch Józef    Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska  
11. Przyłęcki Mirosław    Budowle i zespoły obronne na Śląsku  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.