Castles of Poland
Update 2004-05-13
Login-name:

Password:

Keep me signed in

Register
blank
blankBarwa³d Górny - Wersja polskaBarwa³d Górny - esk verzeBarwa³d Górny - Deutsch

Castle in Barwa³d Górny

  

Legends
blankTrip (You need to log in )blanktlo
Zamek w Barwa³dzie Górnym - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek w Barwa³dzie Górnym - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Barwa³dzie Górnym - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek w Barwa³dzie Górnym - by ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Barwa³dzie Górnym - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek w Barwa³dzie Górnym - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek w Barwa³dzie Górnym - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek w Barwa³dzie Górnym - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek w Barwa³dzie Górnym - Widok z lotu ptaka od pó³nocnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Barwa³dzie Górnym - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Barwa³dzie Górnym - Plan i przekrój grodziska w latach 30. XX wieku wed³ug Gabriela Leńczyka  <!--[<a href='83' title='Zamek w Barwa³dzie Górnym - 83' alt='Zamek w Barwa³dzie Górnym - 83' target=_blank>¼ród³o</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=69&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(69);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.