Castles of Poland
Update2004-05-13
Login-name:

Password:

Keep me signed in

Register
blank
blankDębno - Wersja polskaDębno - Česká verze

Castle in Dębno

  

Legends
blankTrip (You need to log in )blanktlo

Names similar to Dębno:    Dębno · Stare Dębno ·


tLokalizacja zamku na mapie Polskihe first fortification in Dębno was raised by the Gryfici in the second half of the 13th century. This timber-and-earth construction of an oval plan was erected on a low hill surrounded by moat.
Soon it passed into hands of the Pobogowie family, to become a property of the Odrowąż family in the middle of the 14th century. Jakub Dębiński of the house of Odrowąż, the Castellan of Cracow and the Great Crown Chancellor ordered the building of the brick and stone construction on the site of the old residence in the years 1470-1480.
The castle is of irregular plan close in shape to rectangle. All four wings are one-track two-storeyed buildings. Two angle towers of the west wing are both round at the base and octohedral towards the top. The dwelling and representative chambers constitute the second floor of the west wing building. Its first floor houses spacious Concert Hall. Oriels are projecting out of the north and south walls of the east wing building. To its east wall a multi-sided structure, probably the chapel, was attached. There is a well in the courtyard.
The Dębno estates belonged also to the following families: the Wesselini, the Tarłowie (18th century), the Lanckoroński (mid-18th century), the Rogowski and the Rudnicki.The fire in the 19th century destroyed mainly the interiors of the castle. The Jarzębski family of the house of Ślepowron held the Dębno estates in the years 1835-1945.
After the world war 
Zamek w Dębnie
by ZeroJeden, I 2002
II the castle served initially as a police-station (then Civic Militia). Soon after renovation works had been carried out in the years 1970-1978 it became the seat of a branch of the Regional Museum in Tarnów.
Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - Zamek w okresie międzywojennym Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, I 2002 Zamek w Dębnie - Zamek w Dębnie w 1915 roku Zamek w Dębnie - Zamek w Dębnie w początkach XX wieku Zamek w Dębnie - Zamek w Dębnie w początkach XX wieku Zamek w Dębnie - Zamek na zdjęciu lotniczym z okresu międzywojennego Zamek w Dębnie - zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Dębnie - zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Dębnie - Zamek w Dębnie na zdjęciu z około 1900 roku Zamek w Dębnie - Dziedziniec zamkowy na zdjęciu z lat 20. XX wieku Zamek w Dębnie - Plan zamku według Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego 'Sztuka Ziemi Krakowskiej'  <!--[<a href='235' title='Zamek w Dębnie - 235' alt='Zamek w Dębnie - 235' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Dębnie - Przekrój poprzeczny skrzydła wschodniego z widokiem ku wschodowi, Gunther 1923 Zamek w Dębnie - rys. Jan Matejko, 1865 Zamek w Dębnie - rys. Jan Matejko, 1865 Zamek w Dębnie - Drzeworyt F.Zabłockiego według rysunku Jana Matejki, Tygodnik Illustrowany 1866 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Dębnie - Andrzej Oleś, akwarela, 1921 Zamek w Dębnie - Litografia Andrzeja Olesia, Dębno-Zamek, teka teki: A.Olesia Polskie zamki i dworki, Kraków 1923 Zamek w Dębnie - Rekonstrukcja zamku XV-wiecznego według Z.Bocheńskiego i S.Świszczowskiego, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Dębnie - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 6, 1880 Zamek w Dębnie - Drzeworyt według rysunku Jana Matejki, Tygodnik Illustrowany 1866 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.