Castles of Poland
Update2004-05-13
Login-name:

Password:

Keep me signed in

Register
blank
blankGrodziec - Wersja polskaGrodziec - Českį verzeGrodziec - Deutsch

Castle in Grodziec

  

Legends
Extracts
blankTrip (You need to log in )blanktlo

Names similar to Grodziec:    Grodziec · Grodzisko · Grodzisko · Grodzisko · Grodztwo · Grodziszcze · Grodziszcze · Grodno · Groddek ·


tLokalizacja zamku na mapie Polskihe castle was built in the 14th century. Remodelled several times in the 16th, 17th and 18th centuries. The castle portals which go back to the 16th century have remained till now.
Zamek w Grod¼cu - by ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Grod¼cu - by ZeroJeden, X 2005 Zamek w Grod¼cu - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Grod¼cu - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Grod¼cu - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Grod¼cu - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Grod¼cu - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Grod¼cu - Zamek w Grod¼cu na fotografii z lat 1918-32 Zamek w Grod¼cu - Zamek w Grod¼cu na zdjźciu z okresu miźdzywojennego Zamek w Grod¼cu - by ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Grod¼cu - by ZeroJeden, X 2005 Zamek w Grod¼cu - by ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Grod¼cu - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Grod¼cu - by ZeroJeden, X 2005 Zamek w Grod¼cu - by ZeroJeden, X 2005 Zamek w Grod¼cu - Plan zamku wed³ug Katalogu zabytków sztuki w Polsce  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1073&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1073);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Grod¼cu - Zamek w po³owie XVIII wieku wed³ug ryciny F.B.Wernera  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=435&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(435);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±æek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzedaæ. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.