Castles of Poland
Update 2004-05-13
Login-name:

Password:

Keep me signed in

Register
blank
blankPe³czyce - Wersja polska

Castle in Pe³czyce

 (Pe³czyce • Bernstein) 

Legends
Extracts
blankTrip (You need to log in )blanktlo

Names similar to Pe³czyce • Bernstein:    Bernstadt (60%)

Not translated yet

Show on mapZamek w Pe³czycach - fot. ZeroJeden, VII 2015 Zamek w Pe³czycach - fot. ZeroJeden, VII 2015 Zamek w Pe³czycach - Plam sytuacyjny Pe³czyc z zaznaczonym zamkiem i grodem wed³ug Zbigniewa Radackiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=101&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(101);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Pe³czycach - Zamek w 1 po³owie XVII wieku, fragment sztychu Mathausa Meriana z dzie³a Topographia Zamek w Pe³czycach - Panorama Pe³czyc z 1652 roku, miedzioryt Meriana  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=101&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(101);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Pe³czycach - Fragment panoramy Pe³czyc na miedziorycie D.Petzolda z 1710 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.