Castles of Poland
Update 2004-05-13
Login-name:

Password:

Keep me signed in

Register
blank
blankPrzec³aw - Wersja polska

Castle in Przec³aw

  

Legends
Extracts
blankTrip (You need to log in )blanktlo

Names similar to Przec³aw:    Przewóz (44%)

Not translated yet

Show on mapDwór w Przec³awiu - Tygodnik Illustrowany 1910 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Dwór w Przec³awiu - by ZeroJeden, X 2004 Dwór w Przec³awiu - by ZeroJeden, X 2004 Dwór w Przec³awiu - by ZeroJeden, X 2004 Dwór w Przec³awiu - by ZeroJeden, X 2004 Dwór w Przec³awiu - by ZeroJeden, X 2004 Dwór w Przec³awiu - Pierwsza faza powstawania zamku przec³awskiego wed³ug J.Teodorowicz-Czerepińskiej i T.Augustynka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=184&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(184);return false;'>¼ród³o</a>] Dwór w Przec³awiu - Druga faza powstawania zamku przec³awskiego wed³ug J.Teodorowicz-Czerepińskiej i T.Augustynka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=184&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(184);return false;'>¼ród³o</a>] Dwór w Przec³awiu - Trzecia faza powstawania zamku przec³awskiego wed³ug J.Teodorowicz-Czerepińskiej i T.Augustynka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=184&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(184);return false;'>¼ród³o</a>] Dwór w Przec³awiu - Rysunek fortyfikacji pa³acu autorstwa Tylmana z Gameren  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=166&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(166);return false;'>¼ród³o</a>] Dwór w Przec³awiu - Elewacja pó³nocna dworu w Przec³awiu wed³ug T.Augustynka i A.Czerepińskiego (A - rekonstrukcja stanu z XVII wieku)  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=326&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(326);return false;'>¼ród³o</a>] Dwór w Przec³awiu - Rycina z XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=128&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(128);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologiź cookie w celu uprzyjemnienia uæytkowania.