Authors  
Title Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Zesz.9. Województwo katowickie, Powiat myszkowski 
Appendix pod red. Izabeli Rejduch-Samkowej i Jana Samka 
Publisher  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 
Publication Date Warszawa - 1962
ISBN