Authors Gałka Witold 
Title Z badań nad rozwojem ośrodka miejskiego w Szamotułach do końca XV w. 
Appendix w: "Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza" T. 15, z. 2 
Publisher  Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Poznaniu 
Publication Date Poznań - 1983
ISBN 0081-654x