Authors Kajzer Leszek 
Title Dwory w Polsce od średniowiecza do współczesności 
Appendix  
Publisher  DiG 
Publication Date Warszawa - 2010
ISBN 978-83-7181-599-7