Authors Boguszewicz Artur 
Title Corona Silesiae 
Appendix Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku 
Publisher  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Publication Date Wrocław - 2010
ISBN 978-83-922130-8-6