Authors Nierychlewska Anna 
Title Zamki i dwory województwa rawskiego w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych 
Appendix  
Publisher   
Publication Date  - 2013
ISBN