Authors Marciniak-Kajzer Anna 
Title ¦redniowieczny dwór rycerski w Polsce 
Appendix  
Publisher  Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego 
Publication Date £ód¼ - 2012
ISBN