Authors  
Title Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.V, Zesz.27. Województwo poznańskie, powiat wągrowiecki 
Appendix pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej 
Publisher  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Publication Date Warszawa - 1964
ISBN