Authors Romanow Jerzy, Piwko Roman 
Title Średniowieczna zabudowa wschodniej części ulicy Cieszyńskiego we Wrocławiu 
Appendix maszynopis 
Publisher   
Publication Date  - 
ISBN