Authors Dolczewski Zygmunt, Jakimowicz Teresa 
Title Zamek w Gołuchowie 
Appendix  
Publisher  Muzeum Narodowe w Poznaniu 
Publication Date Poznań - 1978
ISBN