Authors  
Title Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.I, Zesz.1. Województwo krakowskie, Powiat bialski 
Appendix pod red. doc. dra Jerzego Szablowskiego 
Publisher  Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Publication Date Warszawa - 1951
ISBN