Authors Baciński Jaros³aw 
Title Zamek biskupów che³mińskich w W±brze¼nie 
Appendix  
Publisher  W±brzeskie Zak³ady Graficzne 
Publication Date W±brze¼no - 2004
ISBN