Authors  
Title Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.V, Zesz.8. Województwo poznańskie, Powiat koniński 
Appendix pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej 
Publisher  Państwowy Instytut Sztuki 
Publication Date Warszawa - 1952
ISBN