Authors  
Title Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.V, Zesz.23. Województwo poznańskie, Powiat szamotulski 
Appendix pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej 
Publisher  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Publication Date Warszawa - 1966
ISBN