Authors Ku¶ Wiesław 
Title Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych w rejonie bramy wjazdowej do zamku górnego na Górze Zamkowej w Cieszynie, województwo ¶l±skie 
Appendix w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±ski i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 
Publisher  ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Publication Date Katowice - 2006
ISBN ISBN 83-85871-48-9