Authors Romanow Jerzy 
Title Wyniki badań ratowniczych na wschodnim podzamczu zamku książęcego w Kędzierzynie-Koźlu, województwo opolskie 
Appendix w: Badania archeologiczne na Górnym Śląski i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006 
Publisher  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Publication Date Katowice - 2007
ISBN ISBN 978-83-85871-52-1