Authors Romanow Jerzy 
Title Zamek Górny w Opolu. Archeologiczne badania sondażowe w obrębie fosy zamkowej 
Appendix w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±ski i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006 
Publisher  ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Publication Date Katowice - 2007
ISBN ISBN 978-83-85871-52-1