Authors Hadamik Czesław 
Title Sprawozdanie z badań archeologicznych zamku w Mirowie, województwo ¶l±skie 
Appendix w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±ski i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006 
Publisher  ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Publication Date Katowice - 2007
ISBN ISBN 978-83-85871-52-1