Authors  
Title Gromnik - z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu 
Appendix pod red. Krzysztofa Jaworskiego i Aleksandry Pankiewicz 
Publisher  Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroc³awskiego 
Publication Date Wroc³aw - 2007
ISBN ISBN 978-83-921090-7-5