Authors Rozwałka Andrzej, Stasiak Marek, Niedźwiadek Rafał 
Title Lublin wczesnośredniowieczny 
Appendix  
Publisher  Trio 
Publication Date Lublin - 2006
ISBN 83-7436-054-8