Authors Poklewski Tadeusz 
Title Zamki środkowopolskie. Część I. Besiekiery, Lutomiersk, "Dom Stary" w Łęczycy 
Appendix Praca zbiorowa pod red. T.Poklewskiego. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych. 
Publisher  Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
Publication Date Łódź - 1977
ISBN