Authors Rozpędowski Jerzy 
Title Zamek Grodno 
Appendix Śląsk w zabytkach sztuki 
Publisher  Ossolineum 
Publication Date Wrocław - 1960
ISBN