Authors Luchter-Krupińska Lidia. 
Title Dawne widoki zamku w Dębnie 
Appendix  
Publisher  Muzeum Okręgowe w Tarnowie 
Publication Date Tarnów - 1990
ISBN