Authors Zagrodzki Tadeusz 
Title Czersk - zamek i miasto historyczne 
Appendix  
Publisher  Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Publication Date Warszawa - 1996
ISBN ISBN 83-902793-8-X