Authors Kieszkowski W. 
Title Dzieje budowy zamku w Niepołomicach za panowania Zygmunta Augusta 1550-1571 
Appendix Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego XXVIII 
Publisher   
Publication Date Warszawa - 1935
ISBN