Authors Tomkowicz Stanisław 
Title Zamek w Pieskowej Skale 
Appendix  
Publisher  Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury 
Publication Date Kraków - 1904
ISBN