Authors Augustyniak Jerzy 
Title Pierwszy sezon badań wykopaliskowych na zamku w Żarnowcu nad Pilic±, województwo katowickie 
Appendix w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku 
Publisher  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska 
Publication Date Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-10-1