Authors Muzolf Błażej 
Title Średniowieczny zamek książęcy w Rybniku, wojewodztwo katowickie 
Appendix w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku 
Publisher  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska 
Publication Date Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-10-1