Authors Przyłęcki Mirosław 
Title Budowle i zespoły obronne na ¦l±sku 
Appendix  
Publisher  Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Publication Date Warszawa - 1998
ISBN ISBN 83-909794-1-1