Authors Bagiński Wacław 
Title Zamki i pałace Śląska wg litografii XIX w., część trzecia 
Appendix  
Publisher  Wydawnictwo Wacław Bagińskie 
Publication Date Wrocław - 
ISBN ISBN 83-86237-62-4