Authors Puget Wanda 
Title Materiały do dziejów rezydencji w Polsce - województwo sieradzkie 
Appendix Tom 1 
Publisher  Stowarzyszenie Historyków Sztuki,Instytut Sztuki PAN 
Publication Date Warszawa - 1990
ISBN