Authors Kurzątkowski Mieczysław. 
Title Rezydencje obronne w Krupem i Sielcu - rówieśniczki Zamościa 
Appendix (w:) Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXX Nr 4. 
Publisher  Instytut Sztuki PAN 
Publication Date Warszawa - 1968
ISBN