Authors Sławińska Maria 
Title Zamek w Pokrzywnie 
Appendix w: Biuletyn Historii Sztuki, Rok XXXI Nr 2. 
Publisher  Instytut Sztuki PAN 
Publication Date Warszawa - 1969
ISBN