Authors Frazik Józef Tomasz 
Title Z badań nad najstarszymi dziejami zamku w Krasiczynie 
Appendix w: Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXXI Nr 2. 
Publisher  Instytut Sztuki PAN 
Publication Date Warszawa - 1969
ISBN