Authors Kajzer Leszek 
Title Budownictwo obronne Ziemi Łęczyckiej 
Appendix (w:) Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXXIX Nr 3. 
Publisher  Instytut Sztuki PAN 
Publication Date Warszawa - 1977
ISBN