Authors Jakimowiczˇwna Teresa 
Title Zamek w Osiecznej 
Appendix w: Biuletyn Historii Sztuki, Rok XXXII Nr 3/4. 
Publisher  Instytut Sztuki PAN 
Publication Date Warszawa - 1970
ISBN