Authors Puget Wanda 
Title Dzieje budowlane zamku w Łęczycy XIV-XVIII w. 
Appendix w: Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXVII Nr 1. 
Publisher  Instytut Sztuki PAN 
Publication Date Warszawa - 1965
ISBN