Authors Fidenkiewicz Halina 
Title O kilku obiektach zabytkowych znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
Appendix w: Biuletyn Historii Sztuki, Rok XXXVIII Nr 1. 
Publisher  Instytut Sztuki PAN 
Publication Date Warszawa - 1976
ISBN