Authors Majewski Alfred 
Title Prace budowlano-konserwatorskie i badawcze prowadzone w latach 1949-1980 w zamku w Niedzicy 
Appendix w: Biuletyn Historii Sztuki, Rok XLIII Nr 3. 
Publisher  Instytut Sztuki PAN 
Publication Date Warszawa - 1981
ISBN