Authors Michalczuk Stanisław 
Title Zamek niedzicki - zabytek,muzeum,Dom Pracy Twórczej 
Appendix (w:) Biuletyn Historii Sztuki,Rok XLIII Nr 3. 
Publisher  Instytut Sztuki PAN 
Publication Date Warszawa - 1981
ISBN