Authors Chodyński Antoni Romuald 
Title Zamek w Szymbarku koło Iławy 
Appendix w: Biuletyn Historii Sztuki, Rok XXXV Nr 2. 
Publisher  Instytut Sztuki PAN 
Publication Date Warszawa - 1973
ISBN