Authors Ciekliński Zbigniew 
Title Zamek królewski w Piotrkowie,dzieje i odbudowa 
Appendix w: Biuletyn Historii Sztuki, Rok XXXIII Nr 3. 
Publisher  Instytut Sztuki PAN 
Publication Date Warszawa - 1971
ISBN