Authors Rojkowska Halina, Niewalda Waldemar 
Title Wytrzyszczka. Ruiny zamku Tropsztyn 
Appendix w: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T.XXVIII 1996. 
Publisher  Wydawnictwo Oddz. PAN 
Publication Date Kraków - 1996
ISBN ISSN 0079-3450