Authors Błaszczyk Włodzimierz 
Title Będzin przez wieki. Dzieje miasta i jego rozwoju urbanistyczno-przestrzennego od średniowiecza do połowy XX w. na podłożu osadnictwa w starożytności i wczesnym średniowieczu. 
Appendix  
Publisher  PTTK Oddział w Będzinie 
Publication Date Będzin - 1982
ISBN