Authors Majewski Alfred 
Title Pieskowa Skała 
Appendix w: Teka konserwatorska, Zeszyt 2. 
Publisher  Państwowe Wydawnictwa Techniczne 
Publication Date Warszawa - 1953
ISBN